Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Madde 1: Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Kullanım Şartları Sözleşmesi (“Sözleşme” veya “Kullanım Şartları”) Podbee Medya Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Podbee”) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin kullanım koşullarını düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kullanıcı (“Kullanıcı”, Podbee ile beraber “Taraflar”) “www.podbeemedia.com” (“Site”) adlı web sitesinde sunulan hizmetleri kullanmaya başladığı anda (site tanımı içerisine Android ve IOS platformlarından indirilerek kullanılan Podbeet’ye ait aplikasyonlar da dahildir)  işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini ve işbu Sözleşme’ye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

İşbu Site yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımlar içindir. Site’de yer alan metinler, görüntüler, işitsel öğeler ve videolar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu siteden kopyalanan hiçbir içerik ve/veya öğe; herhangi bir ticari veya kamusal amaç ve/veya iş için yayılamaz takas edilemez, çoğaltılamaz, işletilemez, dağıtılamaz, pazarlanamaz, kiralanamaz, faydalanılamaz, değiştirilemez, satılamaz ya da iletilemez. Kullanıcı, işbu maddede sayılan işlemleri gerçekleştirdiği takdirde bütün sorumluluğun kendinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere uyulduğu sürece sürece, Podbee, Kullanıcı’ya münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı olarak giriş yapma, görüntüleme ve Site’yi kullanma hakkı vermektedir.

Madde 2: Yasak İşlemler

Site’yi kullanma hizmeti, Podbee’ye bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları, yorum alanları içerebilir. Podbee, forum ve yorum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Kullanıcılar, Site üzerinden birbirleri ve/veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kendileri sorumlu olup, Podbee bu konuda hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Kullanıcı, aşağıda maddeler halinde sayılan ve Podbee tarafından yasak işlem (“Yasaklı İşlemler”) olarak belirlenen işlemleri yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

  • Podbee’nin takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmamak; web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını, yorum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek ve kısıtlamamak,
  • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek,
  • Herhangi bir kişi ve/veya kuruluşu taklit etmek ve/veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantıyı yanlış şekilde beyan etmek,
  • Sunucuları ve ağları etkilemek ve/veya bozmak ve/veya hizmetlerin sağlanması için kullanılan ağlara bağlı herhangi bir usule, prosedüre, kurala uymamak,
  • Halihazırda geçerli sayılan ulusal veya uluslararası alanda herhangi bir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı davranmamak,
  • Bir başkasının gizlilik hakkını, kişisel verilerinin korunması hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka ve patent hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiçbir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek,
  • Diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların kişisel bilgilerini istememek, almamak.
  • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek; kullanıcılara istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermemek.
  • Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak.
  • Herhangi bir yazılım, donanım veya kodun işlevinin bozulmasını sağlamak, yok etmek veya sınırlandırmak.

Podbee, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu Site’de yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, Podbee’nin bu tür görüş ve fikirlerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili, kanunla yükümlü tutuldukları hariç olmak üzere, hiçbir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

https://podbeemedia.com/ platformunda kullanılan üçüncü parti izleme teknolojisi, kullanıcıların bilgisayarlarına çerez (cookie) bırakabilmektedir. Sağlanan teknolojik altyapıda kullanıcıların Site üzerindeki tercihleri, reklam gösterimi amacı ile izlenebilmekte ve kullanıcı aktivitelerinin sonucunda ilgili reklamlar gösterilebilmektedir.

Madde 3: Sorumluluğun Sınırlandırılması

Podbee, sürekli, sorunsuz, çalışır durumda, virüssüz ve emniyetli olarak yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak Podbee’nin teknik altyapısında söz konusu olabilecek, hayatın olağan akışından kaynaklanabilecek durumlarda ve Podbee’nin bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar nedeniyle veya bunlardan tamamen bağımsız olarak ve Podbee’nin tek taraflı takdirine bağlı olarak hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulmaması ve/veya hizmerlerde kesinti olması halinde, Podbee’nin hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Podbee hizmetlerin en iyi şekilde sunulmasına yönelik herhangi bir şekilde sonuç sorumluluğu üstlenmemektedir.  Podbee,  hiçbir şart ve koşul altında, Kullanıcı’nın, bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Site’deki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı Podbee’ye herhangi bir şekilde sorumluluk yüklenemez.

Madde 4: Mülkiyet Hakkı

İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği Podbee Medya Anonim Şirketi’ne, ve / veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yabancı fikri mülkiyet kanunları ve diğer ilgili kanun ve mevzuatın koruması altındadır. Bu korumaya telif hakları da dahildir. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili yabancı telif hakları kanunları tarafından da korunmaktadır.

Kullanıcı, web sitesindeki ve/veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu Kullanım Şartları’nda açık bir şekilde beyan edilmeyen ve Podbee tarafından verilen açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, işleme, temsil, satış, dağıtım, pazarlama, kiralama, temsil suretiyle faydalanma, yayım/yayın, ticaret mevkiine koyma, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir  bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. Podbee, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; metin, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde 5846 sayılı FSEK m. 36 anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.

Madde 5: Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Doğruluğu

Podbee, Kullanıcı’ya ait olan ve Kullanıcı tarafından hizmetlerin kullanılması için alınabilecek  bilgileri, hizmetin sunulması, kalitenin artırılması, Podbee’nin çözüm ortakları ve iş birlikleri vasıtasıyla verilecek hizmetlerin sunulabilmesi ve benzer durumlar ve kanuni herhangi bir zorunluluk doğması haricinde herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacaktır.

Ancak her halükârda, Podbee, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunması ve/veya kullanılmasından, üçüncü kişilerce yasa dışı yollarla elde edilmesinden ve benzeri durumlardan ve ayrıca, bu tip durumlar nedeniyle herhangi bir Kullanıcı ve/veya üçüncü kişi nezdinde oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Podbee tarafından işbu Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 6: Markaların Kullanımı

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle Podbee arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya Podbee söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Podbee veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu Site içeriğindeki hiçbir şey kullanıcıya, Podbee veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

Madde 7: Sona Erme

İşbu Sözleşme, Kullanıcı Site’yi kullanılmaya devam ettiği ve Podbee tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 8: Değişiklikler

Pedbee sürekliliği sağlama ve mevzuata uyum gibi sair nedenlerle işbu Kullanım Şartları’nı tek taraflı olarak Kullanıcı’nın onayını almadan değiştirebilir ve tadil edebilir. Tadil edilen Kullanım Şartları Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacak ve Kullanıcı yeni sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır.

Madde 9: Kısmi Hükümsüzlük

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm, bahsi geçen hükmün anlamına en yakın başka bir hükümle değiştirilmiş sayılır, meğer ki bahsi geçen hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği en baştan itibaren Sözleşme için vazgeçilmez olsun.

Madde 10: İhtilafların Halli

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak olup Taraflar’ın hakları ve yükümlülükleri münhasıran bu kanunlara tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Type and hit enter