Podcast'e Soru Sor

Kaydet - Dinle - Gönder

Kaydı başlatmak için şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

Bildirimler

Muvafakatname

Ses Kaydı Muvafakatnamesi

İşbu Muvafakatname ile, Podbee Medya Anonim Şirketi tarafından (“Yapımcı”) kayıtları gerçekleştirilen podcast programları (“Program”) için oluşturduğum ses/görüntü/video kayıtlarım ile konuk olmam/katılmam dolayısıyla: Programın yayınlandığı televizyon kanalı, programın yapımcısı, yönetmeni, sponsorları, sunucusu ya da herhangi bir ilgilisinden, herhangi bir suretle yapılan tüm kayıtlar, bu kayıtların tamamının veya bir kısmının kullanılmasından veya kullanılmamasından hiçbir nam ve ad altında bir hak ve alacak talep etmeyeceğimi, bu kayıtların yer, süre, sayı sınırlaması olmaksızın Yapımcı veya diğer ilgililer tarafından dilediği şekilde kullanılabileceği, montajlanabileceği, sansürlenebileceği, dublaj yapılabileceğini, çoğaltılabileceği, işlenebileceği, yayılabileceği, yayınlanabileceği ve umuma iletilebileceğini, 3. şahıslara devredilebileceğini, ticarete konu edilebileceğini bildiğimi ve buna muvafakat ettiğimi; çekilmiş tüm programların yayınlanmış olsun olmasın her hangi bir kısıtlama olmaksızın tüm haklarının sahibinin Yapımcı olduğunu bu programa ilişkin herhangi bir hak talebim olmadığını, Programda kaydımın bulunmasının tamamen kendi isteğim ve talebim doğrultusunda olduğunu, programda yapılan kayıtların kurgusal olabileceğini ancak her ne nedenle olursa olsun bu durumun gizliliğini kabul edip sürdüreceğimi ve program yayınlanana kadar 3. kişilerle paylaşmayacağımı, Program’ın yayınlanmasından, yayın tarihinin, saatinin, değişmesinden ya da çekilen programın hiç yayınlanmamasından ötürü hiçbir ad ve nam altında herhangi bir itiraz, alacak, tazminat vs. hak talebim bulunmadığını; Program’ın yayınlandığı veya daha sonra yayınlanabileceği kanal, yapım şirketi, sponsorları ve programın sair ilgilileri hakkında hiçbir kötüleyici, itibar zedeleyici beyanda bulunmayacağımı; Yapımcı ve/veya yayıncı kanaldan yazılı onay almaksızın doğrudan ya da dolaylı olarak program, yapımcı, kanal ile ilgili eriştiğim bilgileri, ticari sırları 3. şahıslara açıklamayacağımı; söz konusu programda yer almamdan ötürü sahip olduğum 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili sair kanunlar uyarınca tüm mali ve manevi haklarımı yayıncı kanala devredilmek üzere Yapımcı’ya işbu muvafakatname ile sahip olduğum devir yetkisi ile birlikte devrettiğimi, Yapımcı’yı ve kanalı her türlü alacak ve hakkımdan dolayı ibra ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.